Hvad er integrationsloggen?

Når du bruger Corpay Ones integrationer til ERP-systemer og bogføringsprogrammer til automatisk at synkronisere bilag og betalinger til din virksomheds regnskabssystem, kan du nemt få overblik over alle aktiviteter i integrationerne.

Dette kan blandt andet hjælpe dig til bedre at forstå, hvilke data Corpay One har sendt til dit regnskabssystem, hvad du skal gøre, hvis Corpay One er stødt på fejl i forbindelse med synkroniseringen af data, og meget andet.

Integrationsloggen giver dig også mulighed for manuelt at synkronisere data mellem Corpay One og dig regnskabssystem, hvis du ønsker dette. 

Hvor finder jeg integrationsloggen?

Du kan finde integrationsloggen for det enkelte bilag under fanen Integrationer på hvert enkelt bilag: 

Når du klikker på fanen Integrationer, skal du vælge den integration, du ønsker at se integrationsloggen for, i rullemenuen: 

Når du har klikket på den ønskede integration, dukker integrationsloggen frem:

Hvad kan jeg bruge integrationsloggen til?

Integrationsloggen for et bilag kan bruges til to ting:

1. Du kan få et overblik over alle succesfulde og fejlende forsøg på synkronisering af data mellem Corpay One og regnskabssystemet

Integrationen foretager løbende forsøg på at synkronisere data mellem Corpay One og regnskabssystemet. Disse sker både i forbindelse med "større" begivenheder (bilaget er blevet tilføjet, bilaget er blevet betalt, etc.) og "mindre" begivenheder (bilagets forfaldsdato er blevet ændret, bilagets kategori er blevet ændret, etc.), så den tilsvarende postering i regnskabssystemet er opdateret korrekt. Integrationsloggen viser både automatiske og manuelle forsøg på synkronisering (for sidstnævnte, se næste afsnit). 

Hvis et forsøg på synkronisering fejler, vises der også en fejlbesked i integrationsloggen, som kan hjælpe dig og Corpay Ones supporthold til at udbedre fejlen.

  • Integrationsfejl kan skyldes flere ting, bl.a. midlertidige serverfejl, fejl i integrationsopsætningen, ændringer i regnskabssystemet, og så videre. Du vil altid kunne få vejledning af Corpay Ones supporthold på support@corpayone.com, hvis du ikke selv kan gennemskue en integrationsfejl. 

2. Du kan foretage en manuel synkronisering af bilaget til regnskabssystemet

Ved at klikke på knappen Synkroniser igen kan du manuelt foretage en synkronisering af et bilag til regnskabssystemet med den valgte integration:

Efter du har klikket på knappen Synkroniser igen, åbnes der et nyt vindue, hvor du skal vælge, hvilken postering i regnskabssystemet, som du ønsker at synkronisere til: fakturaposteringen (også kaldet leverandørfakturaen) eller betalingsposteringen (også kaldet leverandørbetalingen). Markér den ønskede postering, og klik på knappen Gensynkroniser:

  • Det er naturligvis kun muligt at synkronisere til betalingsposteringen, hvis der rent faktisk er foretaget en betaling for bilaget. Hvis der ikke er foretaget en betaling for bilaget, vil valgmuligheden Leverandørbetaling dermed ikke være synlig. 

 Når du foretager en manuel synkronisering af et bilag, kan der ske to ting:

  1. Hvis posteringen allerede findes i regnskabssystemet, vil denne postering blive opdateret, så den stemmer overens med bilagets detaljer i Corpay One, som de var på synkroniseringstidpunktet. 

  2. Hvis posteringen ikke findes i regnskabssystemet, vil der oprettes en ny postering, som stemmer overens med bilagets detaljer i Corpay One, som de var på synkroniseringstidspunktet.

Når du har foretaget en manuel synkronisering af et bilag, vil denne også fremgå i aktivitetsloggen. 

Fandt du dit svar?