Slacks mål er at samle alle dine værktøjer og kommunikation ét sted - og det betyder nu også muligheden for at se og godkende bilag i Corpay One. Du kan automatisk få notifikationer om bilag, der kræver godkendelse, og du kan godkende (eller afvise) dem direkte, der hvor du allerede kommunikerer. Du behøver altså ikke at skifte mellem apps. 

Bemærk!

  • Modsat nogle af de andre integrationer i Corpay One virker Slack-integrationen på medarbejderniveau og ikke på tværs af hele virksomhedens konto for alle medarbejdere. Hver medarbejder, som ønsker at modtage Corpay One-notifikationer via deres egen Slack-konto, skal selv opsætte Slack-integrationen via deres eget login.

  • Hver medarbejder, der sætter integrationen op, skal sikre sig, at de har valgt et display name for sig selv i Slack. Dette er nødvendigt for, at integrationen kan sættes op. 

Sådan sættes Slack-integrationen op:

1. Gå til Indstillinger > Integrationer via sidemenuen til venstre, find Slack-boksen, og klik Lær mere:

2. Klik nu på Forbind:

3. Du vil nu blive bedt om at give Slack adgang til Corpay One. Klik Allow for at fortsætte:

4. Klik da på Next for at påbegynde selve opsætningen:

5. Du skal nu vælge, hvilke notifikationer fra Corpay One som du ønsker at modtage i Slack. Sæt flueben i boksen ud for de notifikationer, du ønsker, og klik på Connect, når du er færdig:

6. Hvis du ikke allerede har gjort det, vil du blive bedt om at logge ind i dét Slack workspace, som du ønsker at forbinde med Corpay One. Indtast URL'en, som tilhører dit Slack workspace, og klik på Continue:

7. Du skal nu give Corpay One adgang til dit Slack workspace. Klik på Allow for at fortsætte:

8. Det var dét! Integrationsopsætningen lukker automatisk, og integrationen vil herefter være aktiv. Nu er du klar til at modtage notifikationer fra Corpay One i Slack!

Så hvordan virker det?

I Slack vil integrationen med Corpay One vises som en samtale under "Recent Apps"-omrdået (du kan altid markere den med en stjerne for at gøre den mere synlig). Du kan også finde integrationen manuelt ved at klikke på + ud for "Apps" overskriften.

Her kan du:

  • Modtage notifikationer om bilag, som du skal godkende

  • Godkende/afvise bilag

  • Søge efter ubetalte fakturaer

Fandt du dit svar?