Forbind Corpay One med Dinero

I denne artikel kan du læse om Corpay Ones integration til Dinero og finde hjælp til at sætte den op.

Mads avatar
Skrevet af Mads
Opdateret over en uge siden

NB: For at kunne bruge Corpay Ones integration til Dinero til automatisk at bogføre dine fakturaer i kassekladden i Dinero, skal du have et Pro-abonnement hos Dinero (både hvis du administrerer én eller flere virksomheder i Dinero). Læs mere om priser for dette på Dineros hjemmeside.

Hvad gør Corpay Ones integration til Dinero?

Corpay Ones integration til Dinero synkroniserer automatisk vigtige data for dine bilag til bilagsoversigten i Dinero. Integrationen bliver løbende udviklet til at understøtte synkronisering af flere data, efterhånden som Dineros API også udvikles og muliggør dette, men på nuværende tidspunkt synkroniseres følgende data: 

 • Fakturaer bliver oprettet som kreditkøb (dog uden betalingsoplysninger) i bilagsoversigten.

 • Kvitteringer bliver oprettet som enten kreditkøb eller kontantkøb i bilagsoversigten (du vælger selv dette i integrationsopsætningen).

 • Kreditnotaer bliver oprettet som kreditnotaer i bilagsoversigten.

 • Posteringer i Dinero bliver opdateret, når du ændrer på de tilhørende bilags data i Corpay One (fx beløb eller kategori). 

Du kan fravælge synkronisering af fakturaer og kvitteringer til Dinero ved at vælge den automatiske handling Fravælg synkronisering af... i din virksomheds Workflow, hvis du ønsker dette.

Bemærk!

 • Dinero-integrationen synkroniserer på nuværende tidspunkt ikke afdelinger og projekter.

 • Kreditnotaer bliver ikke udlignet automatisk i Dinero. Dét betyder, at du selv skal udligne en kreditnota manuelt i Dinero, når du har udlignet den på en faktura i Corpay One og markeret den som "håndteret".

 • Dinero understøtter kun brug af kategorier fra driftskonti. Bruges der konti fra balancen, vil dette medføre en integrationsfejl. 

 • Dinero understøtter ikke posteringer i fremmed valuta. Posteringer vil derfor altid være i DKK. Dinero anbefaler, at valutakøb bogføres med det faktiske beløb i DKK, som er trukket fra bankkontoen.

Opsætning af Corpay Ones integration til Dinero

1. Vælg Indstillinger > Integrationer i sidemenuen for at komme til oversigten over tilgængelige integrationer. Du vil herefter se listen over Corpay Ones integrationer. Klik på integrationen Dinero for at fortsætte:

2. Du kommer nu til en side, hvor du kan oprette en ny integration til Dinero. Hvis du allerede har oprettet en integration, vil du kunne redigere eller slette den her. 

Under fanen Opsætningskrav kan du se, hvilke krav der skal opfyldes, før integrationen oprettes. Kravene er som følger: 

 • For at kunne bruge Corpay Ones integration til Dinero, skal du have abonnement Dinero Pro hos Dinero.

 • For at kunne synkronisere data for kvitteringer mellem Corpay One og Dinero, skal du selv have oprettet en liste med betalingsmetoder til kvitteringer i Corpay One. Lær, hvordan du opretter denne liste her.

Klik på Forbind for at oprette en integration til Dinero:

3. Der åbnes nu et nyt vindue, hvor du først skal give Dinero adgang til at tilgå dine data i Corpay One. Dét gør du ved at klikke på Allow:

4. På den næste side vil du kunne klikke på Rediger (hvis du allerede har integreret Corpay One og Dinero) og på Forbind for at opsætte en ny integration. Klik på Forbind for at fortsætte:

5. Du er nu kommet til selve konfigurationen af integrationen. Indtast først din virksomheds API-nøgle og firma-ID fra Dinero. Klik herefter på knappen Næste

 • Lær hvordan du opretter en API-nøgle i Dineros hjælpecenter her.

 • Lær hvordan du finder din virksomheds firma-ID i Dineros hjælpecenter her.

6. Du skal nu vælge en standardkategori til bilag, hvor der ikke er valgt en kategori i Corpay One, i rullemenuen. Du skal desuden vælge, om du ønsker at importere hele din kontoplan fra Dinero (ved at klikke på skyderknappen) eller ej.

Bemærk: Hvis du vælger at importere kontoplanen, efter du tidligere har opsat integrationen, så vil al eksisterende kontering i Corpay One blive slettet. Vi anbefaler derfor, at du kun tilvælger denne indstilling, første gang du sætter integrationen op, og ikke hvis du på et senere tidspunkt foretager ændringer i konfigurationen af integrationen!

Klik på Næste for at fortsætte: 

 • Du kan læse mere om import af kontoplan her

7. Du skal nu vælge en modkonto for hver af dine betalingsmetoder i Corpay One i rullemenuen. Hvis du har flere betalingsmetoder i Corpay One, vil du skulle vælge en modkonto for hver af disse i hver enkelt rullemenu.

Klik derefter på Næste for at fortsætte:

8. Herefter skal du vælge en standard betalingsmetode/modkonto til dine fakturaer fra Corpay One i rullemenuen.

Klik på Næste for at fortsætte:

9. Du skal nu vælge, hvilken posteringstype du ønsker at bruge til kvitteringer. Med andre ord, hvilken posteringstype der skal oprettes i Dinero for kvitteringer, som tilføjes til Corpay One.

Foretag et valg i rullemenuen, og klik på Næste for at fortsætte:

10. I dette punkt skal du vælge en liste med betalingsmetoder, som skal vælges for kvitteringer, som du tilføjer til Corpay One, i rullemenuen: 

 • Vigtigt! Du skal selv oprette listen med betalingsmetoder til kvitteringer for, at den dukker op i dette punkt i integrationsopsætningen. Dette er et krav til at bruge Dinero-integrationen. Du kan læse mere om, hvordan du opretter denne liste her

11. Klik på Færdig for at færdiggøre integrationsopsætningen. Integrationen er nu sat op og vil løbende, automatisk synkronisere data mellem Corpay One og Dinero.

Problemer?

Skulle du have problemer med at få Dinero-integrationen sat op, eller har du feedback til integrationen og til Corpay One generelt, er du altid velkommen til at skrive til os på support@corpayone.com

 • Du kan også blive medlem af Corpay Ones Slack-community, hvor du kan kommunikere med andre Corpay One-brugere og tage direkte kontakt til holdet bag Corpay One.

Besvarede dette dit spørgsmål?