NB: For at kunne bruge Corpay Ones integration til Dinero til automatisk at bogføre dine fakturaer i kassekladden i Dinero, skal du have et Pro-abonnement hos Dinero (både hvis du administrerer én eller flere virksomheder i Dinero). Læs mere om priser for dette på Dineros hjemmeside.

Hvad gør Corpay Ones integration til Dinero?

Corpay Ones integration til Dinero synkroniserer automatisk vigtige data for dine bilag til bilagsoversigten i Dinero. Integrationen bliver løbende udviklet til at understøtte synkronisering af flere data, efterhånden som Dineros API også udvikles og muliggør dette, men på nuværende tidspunkt synkroniseres følgende data: 

 • Fakturaer bliver oprettet som kreditkøb (dog uden betalingsoplysninger).

 • Kvitteringer bliver oprettet som kontantkøb i bilagsoversigten.

 • Posteringer i Dinero bliver opdateret, når du ændrer på de tilhørende bilags data i Corpay One (fx beløb eller kategori). 

Du kan fravælge synkronisering af fakturaer og kvitteringer til Dinero ved at vælge den automatiske handling Fravælg synkronisering af... i din virksomheds Workflow, hvis du ønsker dette.

Bemærk!

 • Dinero-integrationen synkroniserer på nuværende tidspunkt ikke afdelinger og projekter.

 • Dinero understøtter kun brug af kategorier fra driftskonti. Bruges der konti fra balancen, vil dette medføre en integrationsfejl. 

 • Dinero understøtter ikke posteringer i fremmed valuta. Posteringer vil derfor altid være i DKK. Dinero anbefaler, at valutakøb bogføres med det faktiske beløb i DKK, som er trukket fra bankkontoen.

Opsætning af Corpay Ones integration til Dinero

 1. Vælg Indstillinger > Integrationer i sidemenuen for at komme til oversigten over tilgængelige integrationer:

2. Du vil herefter se listen over Corpay Ones integrationer. Klik på integrationen Dinero for at fortsætte:

3. Du kommer nu til en side, hvor du kan oprette en ny integration til Dinero. Hvis du allerede har oprettet en integration, vil du kunne redigere eller slette den her. 

Under fanen Opsætningskrav kan du se, hvilke krav der skal opfyldes, før integrationen oprettes. Kravene er som følger: 

 • For at kunne bruge Corpay Ones integration til Dinero, skal du have abonnement Dinero Pro hos Dinero.

 • For at kunne synkronisere data for kvitteringer mellem Corpay One og Dinero, skal du selv have oprettet en liste med betalingsmetoder til kvitteringer i Corpay One. Lær, hvordan du opretter denne liste her.

Klik på Forbind for at oprette en integration til Dinero:

4. Klik Ny integration for at starte integrationsopsætningen:

5. I rullemenuen skal du først vælge den virksomhedskonto i Corpay One, som du ønsker at oprette integrationen for (hvis du kun har én virksomhedskonto i Corpay One, skal du bare vælge den her): 

6. Du skal nu indtaste din virksomheds API-nøgle og firma-ID fra Dinero. Klik herefter på knappen Næste

 • Du kan læse mere om API-nøgle i Dineros hjælpecenter her.

 • Du kan læse mere om fima-ID i Dineros hjælpecenter her.

7. Du skal nu vælge en standardkategori/fejlkonto til bilag i Corpay One i rullemenuen, hvor der ikke er valgt en kategori/konto. Du skal desuden vælge, om du ønsker at importere hele din kontoplan fra Dinero (ved at klikke på skyderknappen), eller om du ønsker at oprette kategorier/konti manuelt i Corpay One (ved at lade skyderknappen være): 

 • Du kan læse mere om import af kontoplan her

8. Du skal nu vælge en standard betalingsmetode/modkonto til dine fakturaer fra Corpay One i rullemenuen:

9. Til sidst skal du vælge en liste med betalingsmetoder, som skal vælges for kvitteringer, som du tilføjer til Corpay One, i rullemenuen: 

 • Vigtigt! Du skal selv oprette listen med betalingsmetoder til kvitteringer for, at den dukker op i dette punkt i integrationsopsætningen. Dette er et krav til at bruge Dinero-integrationen. Du kan læse mere om, hvordan du opretter denne liste her

10. Klik på Færdig for at færdiggøre integrationsopsætningen. Integrationen er nu sat op og vil løbende, automatisk synkronisere data mellem Corpay One og Dinero.

Problemer?

Skulle du have problemer med at få Dinero-integrationen sat op, eller har du feedback til integrationen og til Corpay One generelt, er du altid velkommen til at skrive til os på support@corpayone.com

 • Du kan også blive medlem af Corpay Ones Slack-community, hvor du kan kommunikere med andre Corpay One-brugere og tage direkte kontakt til holdet bag Corpay One.

Fandt du dit svar?