Af og til vil medarbejdere i din virksomhed være fraværende i en periode - for eksempel på grund af ferie eller barsel - og vil dermed ikke være i stand til at godkende de udgifter, som de bliver udpeget til af workflow-regler.

Heldigvis kan du nemt få Corpay One til automatisk at udpege en anden medarbejder som midlertidig godkender for en medarbejder, der midlertidigt vil være fraværende i virksomheden. På denne måde kan du altid sikre, at virksomhedens udgifter bliver godkendt til tiden - også selvom din medarbejdere af og til er fraværende.

Sådan udpeger du en midlertidig godkender

1. Find først den medarbejder, som midlertidigt vil være fraværende i virksomheden, under Indstillinger > Medarbejdere. Klik herefter på de tre prikker ud for medarbejderens navn, og vælg Midlertidig godkender i rullemenuen.

2. Der åbnes nu et vindue, hvor du først skal slå indstillingen til. Alle workflow, der udpeger medarbejderen som godkender, er noteret i bunden af vinduet. Du skal nu vælge den medarbejder, som skal udpeges som midlertidige godkendere ud for hvert workflow (du kan udpege så mange midlertidige godkendere, som du vil).
Klik på Gem for at gemme dit valg.

3. Du vil nu se, at mærkaten Fraværende vises ud for medarbejderens navn i medarbejderoversigten. Dette betyder, at der for øjeblikket er udpeget en midlertidig godkender for medarbejderen.

4. For at se, ændre og slette medarbejdere udpeget som midlertidige godkendere skal du åbne Midlertidig godkender via de tre prikker ud for den oprindelige medarbejderes navn:

NB!

  • En midlertidig godkender vil kun blive udpeget, hvis den oprindelige medarbejder udpeges via et workflow. Hvis den oprindelige medarbejder udpeges manuelt, vil den midlertidige godkender dermed ikke blive udpeget.

  • Selvom der udpeges en midlertidig godkender, kan den oprindelige medarbejder også stadigvæk godkende de bilag, som vedkommende udpeges til at godkende.

Læs mere...

  • Lær hvordan du bruger Workflow her.

Fandt du dit svar?