NB: For at kunne bruge Corpay Ones integration til Uniconta, skal du være bruger hos Uniconta. Du skal desuden sørge for, at din Uniconta-aftale er gjort klar til at kunne fungere sammen med Corpay One. Du kan læse mere om dette her.

Hvad gør Corpay Ones integration til Uniconta?

Corpay Ones integration til Uniconta synkroniserer automatisk alle vigtige data for dine bilag til bogføringskladden i Uniconta: 

 • Fakturaer og kreditnotaer bliver oprettet som leverandørfakturaer under Kreditor.

 • Betalinger bliver oprettet som leverandørbetalinger under Kreditor.

 • Kvitteringer bliver oprettet som posteringer under Finans.

 • Nye kreditorer bliver automatisk oprettet.

 • Dimensioner, projekter og projektkategorier importeres automatisk fra Uniconta til Corpay One.

Desuden bliver alle ændringer, som du foretager på et bilag i Corpay One som standard synkroniseret til Uniconta - fx hvis du ændrer et bilags beløb og kategori eller tilføjer en note. Du kan dog fravælge synkronisering af hhv. leverandørfaktura og leverandørbetaling til Uniconta ved at vælge den automatiske handling Fravælg synkronisering af... i din virksomheds Workflow.

 • Corpay Ones integration til Uniconta understøtter på nuværende tidspunkt ikke linjekontering og synkronisering af afdelinger. Dette er dog under udvikling. 

Opsætning af Corpay Ones integration til Uniconta

1. Vælg Indstillinger > Integrationer i sidemenuen for at komme til oversigten over tilgængelige integrationer, og klik herefter på Uniconta:

2. Du kommer nu til Uniconta-integrationens side. Her skal du klikke på knappen Forbind for at gå i gang med opsætningen af integrationen:

 • Under fanen Opsætningskrav kan du se, hvilke krav der skal opfyldes, før integrationen oprettes. For at kunne bruge Corpay Ones integration til Uniconta skal du have fuld serverbrugeradgang til Uniconta (du skal indtaste dine adgangsoplysninger til serverbrugeren, når du opsætter Corpay Ones integration til Uniconta).

 • Husk at give din serverbruger tilladelsen "Flere aktive logins på samme login-id" i Uniconta, hvis du bruger serverbrugeren til flere systemer eller kunder:

3. Du skal nu give Uniconta tilladelse til at forbinde med Corpay One. Klik på knappen Allow i bunden af vinduet:

4. Klik dernæst på knappen Connect for at påbegynde opsætningen: 

5. Du skal nu indtaste adgangsoplysningerne til din serverbruger for logge ind i Uniconta og dermed give Corpay One adgang til din Uniconta-aftale. Klik på Next, når du har indtastet adgangsoplysningerne:

6. Du skal herefter vælge, hvilken virksomhed i Uniconta du ønsker at oprette forbindelse til, via rullemenuen. Hvis du kun har adgang til én virksomhed i Uniconta via dit login, kan du naturligvis kun vælge denne ene virksomhed fra rullemenuen. Klik på Next for at fortsætte: 

7. Du skal nu vælge, i hvilken kasseklader du ønsker, at Corpay One skal oprette posteringer. Du kan vælge tre kassekladder til hhv. fakturaer, betalinger og kvitteringer. Vælg den ønskede kladde for hver af bilagstyperne fra de tre rullemenuer , og klik herefter på Next for at fortsætte: 

8. Du skal herefter vælge en modkonto fra kontoplanen i Uniconta for hver af dine betalingsmetoder i Corpay One. Hvis du har flere betalingsmetoder i Corpay One , skal du naturligvis vælge en modkonto til hver enkel betalingsmetode. Klik på Next for at fortsætte:

 • Du kan også vælge en standard modkonto til alle betalinger uanset betalingsmetode ved at klikke på skyderen til venstre for Configure default account for bill payments.

9. Du skal nu vælge en modkonto for hver af de betalingsmetoder, som du manuelt har oprettet i din liste til betalingsmetoder til kvitteringer. Vælg først listen fra den første rullemenu. Herefter vises der én rullemenu for hver betalingsmetode i listen. I hver rullemenu skal du vælge en modkonto for hver enkel betalingsmetode. Klik Next for at fortsætte:

11. Til sidst skal du importere din kontoplan fra Uniconta til Corpay One. Dét gør du ganske enkelt ved at klikke på knappen Import categories. Klik herefter på knappen Next for at fortsætte:

 • BEMÆRK! Det anbefales, at du kun tilvælger import af kategorier, første gang du sætter integrationen op, da du ellers vil overskrive den eksisterende kontering i Corpay One. Dine kategorier i Corpay One vil automatisk blive opdateret løbende, så du behøver ikke at tilgå integrationsopsætningen for dette.

12. Du skal nu vælge, om du ønsker at importere dimensioner fra Uniconta til Corpay One. Klik på skyderknappen for at tilvælge dette, eller spring over ved at klikke på Next:

 • Hvis du tilvælger import af dimensioner, vil dimensionerne automatisk blive oprettet som en liste i Corpay One. Herefter vil du kunne vælge blandt dimensioner på denne liste, når du konterer dine bilag.

13. Til sidst skal du vælge, om du ønsker at importere projekter fra Uniconta til Corpay One. Klik på skyderknappen for at tilvælge dette, eller spring over ved at klikke på Finish.

 • Hvis du tilvælger import af projekter, vil projekterne automatisk blive oprettet som en liste i Corpay One. Herefter vil du kunne vælge blandt projekter på denne liste, når du konterer dine bilag.

Det var dét! Integrationen er nu gemt og vil automatisk synkronisere alle fremtidige bilag og betalinger til din Uniconta-aftale. Du kan altid vende tilbage til integrationsopsætningen og opdatere den, hvis du har foretaget ændringer i Corpay One og/eller i Uniconta. 


Hvordan fungerer kontering i Corpay One? Læs mere her.

Hvordan tilføjer jeg nye kategorier? Find svar her.

Fandt du dit svar?