Når du har givet Corpay One adgang til din virksomheds e-conomic-aftale, vil Corpay One som udgangspunkt forsøge at synkronisere data til e-conomic, når du tilføjer bilag til Corpay One, når du betaler fakturaer, og når du generelt foretager ændringer ved bilag i Corpay One. Dét kan du læse mere om i denne artikel.

Det sker dog af og til, at Corpay One støder på en fejl i forsøget på at synkronisere data til e-conomic.

Når dette sker, kan Corpay One ikke synkronisere til e-conomic og oprette nye posteringer eller opdatere eksisterende posteringer.

Derfor skal årsagen til integrationsfejlen findes og udbedres, før Corpay One kan synkronisere data til e-conomic igen.

Der kan være mange årsager til integrationsfejl og lige så mange løsninger på fejlene. Derfor har vi samlet de mest hyppige integrationsfejl i e-conomic i denne artikel og inkluderet en vejledning til, hvordan de kan løses.

Hvordan ser en integrationsfejl ud?

Alle Corpay Ones forsøg på at synkronisere data til e-conomic kan ses i integrationsloggen under fanen Integrationer på det enkelte bilag. Her kan du også se, hvilken fejl Corpay One er stødt på, og hvordan fejlen ser ud

Nogle fejl er selvforklarende, og andre er lidt mere kryptiske. Sidstnævnte kan fx se sådan ud:

Economic.Api.Exceptions.AuthorizationException(E03040): To use this feature you must be authorized to use the Scanning add-on module. (id=4e5a8eb24b9a63d1-FRA)


Det er kun beskeden i midten, du skal kigge på: To use this feature you must be authorized to use the Scanning add-on module. Dette betyder ganske enkelt, at tillægsmodulet Indscanning ikke er slået til i e-conomic, og derfor kan Corpay One ikke synkronisere til e-conomic.

Typiske integrationsfejl i e-conomic

Når du har løst en integrationsfejl, kan du manuelt synkronisere et bilags data fra for at sende den manglende data fra Corpay One til e-conomic. Hvis du ikke kan finde din integrationsfejl i oversigten, så tag kontakt til Corpay Ones supporthold på support@corpayone.com eller via chatten.

  • 💡 TIP! Tryk på Ctrl + F på dit keyboard for at åbne søgefeltet. Indtast beskeden fra midten af integrationsfejlen her for hurtigt at finde løsningen på fejlen i listen herunder.


Economic.Api.Exceptions.AuthorizationException(E03040): To use this feature you must be authorized to use the Scanning add-on module. 

❌ Årsag: Tillægsmodulet Indscanning er ikke slået til i din virksomheds e-conomic-aftale.

✅ Løsning: Gå til e-conomic, og slå tillægsmodulet Indscanning til.


Economic.Api.Exceptions.IntegrityException(E06300): The date must be within a created accounting year. 

❌ Årsag: Bilagets udstedelsesdato eller forfaldsdato ligger ikke i et åbent eller oprettet regnskabsår.

✅ Løsning: Gå til e-conomic og sørg for, at der er oprettet et åbent regnskabsår, som passer til bilagets udstedelsesdato og forfaldsdato.


Object reference not set to an instance of an object.

❌ Årsag: Intern fejl i Corpay One.

✅ Løsning: Kontakt Corpay Ones supporthold på support@corpayone.com eller via chatten for at løse denne fejl.


Economic.Api.Exceptions.IntegrityException(E06000): The account '0' does not exist. 

❌ Årsag: Leverandørgruppe 1 er ikke oprettet i e-conomic.

✅ Løsning: Gå til e-conomic, og opret leverandørgruppe 1.


Economic.Api.Exceptions.AuthorizationException(E02000): Access denied. UserBlocked

❌ Årsag: Medarbejderen er blokeret eller har ikke adgang til e-conomic-aftalen.

✅ Løsning: Kontakt administrator for virksomhedens e-conomic-aftale og sørg for, at medarbejderen får fuld adgang til e-conomic. e-conomics supporthold kan også hjælpe her.


Economic.Api.Exceptions.ValidationException(E04000): Contra account is blocked for direct entries.

❌ Årsag: Bilagets modkonto er blokeret for direkte posteringer og tillader derfor ikke synkronisering af data.

✅ Løsning: Gå til e-conomic og vælg, at der tillades direkte posteringer på modkontoen.


Economic.Api.Exceptions.AuthenticationException(E02250): The given token has been revoked.

❌ Årsag: Medarbejderen, som har opsat integrationen mellem Corpay One og e-conomic, har ikke længere adgang til e-conomic-aftalen. Corpay Ones adgang til e-conomic er derfor udløbet.

✅ Løsning: Den eksisterende integration skal slettes i Corpay One under Integrationer > e-conomic og sættes op igen af en medarbejder med adgang til e-conomic-aftalen.


Bilagsnummeret i e-conomic matcher ikke den seneste regning der blev synkroniseret. Dette kan skyldes regningen er slettet eller bogført i e-conomic og en ny regning med samme bilagsnummer er blevet oprettet. Den nye post har følgende faktura nr.

❌ Årsag: Bilagets tilhørende postering i economic er blevet ændret manuelt eller slettet og har derfor ikke samme bilagsnummer. Corpay One kan derfor ikke identificere den tilhørende postering.

✅ Løsning: Ingen løsning tilgængelig.


Economic.Api.Exceptions.ValidationException(E04010): Parameters (bankPaymentType, bankPaymentCreditorId, bankPaymentCreditorInvoiceId) must all be set or else null.

❌ Årsag: Fejl i aflæsning af bilaget.

✅ Løsning: Kontakt Corpay Ones supporthold på support@corpayone.com eller via chatten for at løse denne fejl.


Economic.Api.Exceptions.ValidationException(E04030): OCR-linje skal være præcis 15 tegn.

❌ Årsag: Fejl i aflæsning af bilaget.

✅ Løsning: Kontakt Corpay Ones supporthold på support@corpayone.com eller via chatten for at løse denne fejl.


Internal error - contact support

❌ Årsag: Midlertidig server-fejl hos Corpay One.

✅ Løsning: Vent 10 minutter, og foretag dernæst en manuel synkronisering af bilaget. Hvis dette ikke virker, så kontakt Corpay Ones supporthold på support@corpayone.com eller via chatten.


Economic.Api.Exceptions.ServerException(E00000): An internal error has occurred. 

❌ Årsag: Midlertidig server-fejl hos Corpay one.

✅ Løsning: Vent 10 minutter, og foretag dernæst en manuel synkronisering af bilaget. Hvis dette ikke virker, så kontakt Corpay Ones supporthold på support@corpayone.com eller via chatten.


Economic.Api.Exceptions.ValidationException(E04040): Amount <> AmountDefaultCurrency, this is not allowed when the entry is in the default currency.

❌ Årsag: Fejl i aflæsning af bilaget.

✅ Løsning: Kontakt Corpay Ones supporthold på support@corpayone.com eller via chatten for at løse denne fejl.


You have not configured your Economic integration to receive receipts. Please re-configure under 'Integrations'.

❌ Årsag: Din virksomheds Corpay One-konto er ikke sat op til at understøtte kvitteringer.

✅ Løsning: Sæt din virksomheds Corpay One-konto op til at understøtte kvitteringer. Find en guide her.


"Economic.Api.Exceptions.IntegrityException(E06240): Either the account, contra account or cost type must be supplied when the type is FinanceVoucher. 

❌ Årsag: Kvitteringen mangler kategori, modkonto eller andre informationer i Corpay One.

✅ Løsning: Sørg for, at kvitteringen er fuldt konteret i Corpay One (det vil sige, at der både er valgt en kategori, en modkonto og andre oplysninger i lister på kvitteringen).


Error retrieving a list of suppliers from economic

❌ Årsag: Medarbejderen, som har opsat integrationen mellem Corpay One og e-conomic, har ikke længere adgang til e-conomic-aftalen. Corpay Ones adgang til e-conomic er derfor udløbet.

✅ Løsning: Den eksisterende integration skal slettes i Corpay One under Integrationer > e-conomic og sættes op igen af en medarbejder med adgang til e-conomic-aftalen.


There was no endpoint listening at https://api.e-conomic.com/secure/api1/EconomicWebService.asmx that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details.

❌ Årsag: Midlertidigt server-fejl hos e-conomic.

✅ Løsning: Vent 10 minutter, og foretag dernæst en manuel synkronisering af bilaget. Hvis dette ikke virker, så kontakt e-conomics supporthold for flere detaljer om problemet.


Economic.Api.Exceptions.AuthorizationException(The agreement in question cannot be authorized): UserDeregistered.

❌ Årsag: Medarbejderen, som har opsat integrationen mellem Corpay One og e-conomic, har ikke længere adgang til e-conomic-aftalen. Corpay One adgang til e-conomic er derfor udløbet.

✅ Løsning: Medarbejderen skal tilføjes til e-conomic-aftalen. Alternativt skal den eksisterende integration slettes i Corpay One under Integrationer > e-conomic og sættes op igen af en medarbejder med adgang til e-conomic-aftalen.


An error occurred while receiving the HTTP response to https://api.e-conomic.com/secure/api1/EconomicWebService.asmx. This could be due to the service endpoint binding not using the HTTP protocol. This could also be due to an HTTP request context being aborted by the server (possibly due to the service shutting down). See server logs for more details.

❌ Årsag: Midlertidigt server-fejl hos e-conomic.

✅ Løsning: Vent 10 minutter, og foretag dernæst en manuel synkronisering af bilaget. Hvis dette ikke virker, så kontakt e-conomics supporthold for flere detaljer om problemet.


{"info":"Integration error","message":"Economic.Api.Exceptions.AuthorizationException(E03020): To use this feature you must be authorized to use the Project Management add-on module.

❌ Årsag: Tillægsmodulet Projektstyring er ikke slået til i din virksomheds e-conomic-aftale.

✅ Løsning: Gå til e-conomic, og slå tillægsmodulet Projektstyring til.


Journal entry has been already booked

❌ Årsag: Den tilhørende postering i e-conomic er allerede blevet bogført på et tidligere tidspunkt, så Corpay One kan ikke opdatere posteringen.

✅ Løsning: Der er ingen løsning på dette, da e-conomic ikke tillader, at Corpay One opdaterer bogførte posteringer. Corpay One kan kun opdatere ikke-bogførte posteringer i kassekladden.

Fandt du dit svar?