NB: For at kunne bruge Corpay Ones integration til e-conomic, skal du være bruger hos e-conomic. Du skal desuden sørge for, at din e-conomic-aftale er gjort klar til at kunne fungere sammen med Corpay One. Du kan læse mere om dette her.

Hvad gør Corpay Ones integration til e-conomic?

Corpay Ones integration til e-conomic synkroniserer automatisk alle vigtige data for dine bilag til kassekladden i e-conomic:

Desuden bliver alle ændringer, som du foretager på et bilag i Corpay One som standard synkroniseret til e-conomic. Du kan dog fravælge synkronisering af hhv. leverandørfaktura og leverandørbetaling til e-conomic ved at vælge den automatiske handling Fravælg synkronisering af... i din virksomheds Workflow.

Før du sætter integrationen op...

 • Tjek denne guide igennem for at sikre, at du og din e-conomic-aftale er helt klar til at forbinde med Corpay One.

 • Du skal have superbrugeradgang til e-conomic for at kunne give Corpay One adgang til e-conomic-aftalen. Du kan læse mere om superbrugeradgang i e-conomics hjælpecenter her.

Opsætning af Corpay Ones integration til e-conomic

1. Vælg Indstillinger > Integrationer i sidemenuen for at komme til oversigten over tilgængelige integrationer. I oversigten skal du dernæst klikke på e-conomic:

2. Du befinder dig nu på e-conomic-integrationens startside. Her kan du læse mere om, hvad integration gør, og hvilke krav der er til opsætningen af integrationen, og se allerede eksisterende versioner af integrationen (hvis du har opsat integrationen tidligere).

Klik på knappen Forbind for at påbegynde integrationsopsætningen (denne knap hedder i stedet Konfigurer, hvis du allerede har sat integrationen op):

3. Du skal nu give tilladelse til, at e-conomic må tilgå data i Corpay One. Klik på Allow for at fortsætte:

4. Klik nu på Forbind for at oprette en ny integration (denne knap er ændret til Rediger, hvis der allerede findes en integration):

5. Hvis du ikke allerede er logget ind i e-conomic, bliver du bedt om at gøre det nu. Klik på OK for at blive sendt videre til login-siden for e-conomic:

6. Når du har indtastet din login-oplysninger, bedes du bekræfte endeligt, om du vil tilføje Corpay Ones integration til din e-conomic-aftale. Klik Tilføj app for at bekræfte og fortsætte:

7. Nu bliver din e-conomic-aftale forbundet med Corpay One, og du kan påbegynde selve opsætningen af integrationen.

 • Du kan se, hvad navnet er på virksomheden i hhv. Corpay One og e-conomic i toppen af siden, så du er sikker på, at du har forbundet korrekt.

De følgende afsnit guider dig gennem de forskellige valgmuligheder i opsætningen og hjælper dig med, hvad du skal vælge.

Leverandørfaktura

Vælg i hvilken kassekladde i e-conomic du ønsker, at Corpay One opretter leverandørfakturaer. Denne kassekladde skal være oprettet i e-conomic på forhånd.

 • En leverandørfaktura bliver oprettet automatisk, når en faktura er tilføjet til Corpay One og godkendt endeligt. Dette kan slås fra ved hjælp af Workflow.

Leverandørbetalinger

Vælg i hvilken kassekladde i e-conomic du ønsker, at Corpay One opretter leverandørbetalinger. Denne kassekladde skal være oprettet i e-conomic på forhånd.

 • En leverandørbetaling bliver oprettet automatisk, når en betaling gennemføres i Corpay One, eller når et bilag bliver markeret som betalt. Dette kan slås fra ved hjælp af Workflow.

Kvitteringer

Vælg i hvilken kassekladde i e-conomic du ønsker, at Corpay One opretter kvitteringer (oprettes som "finansbilag" i e-conomic). Denne kassekladde skal være oprettet i e-conomic på forhånd.

 • Et finansbilag bliver oprettet automatisk, når en kvittering tilføjes til Corpay One (evt. først efter godkendelse, hvis godkendelse er slået til for kvitteringer) Dette kan slås fra ved hjælp af Workflow.

Betalingsmetoder og modkonti
Du skal nu vælge modkonti fra e-conomic til dine betalingsmetoder i Corpay One, altså, hvordan betalinger foretaget i Corpay One bliver modkonteret i e-conomic. Der vil vises en rullemenu for hver betalingsmetode oprettet i Corpay One, og i hver rullemenu skal du vælge den ønskede modkonto.

 • Bruger du ikke Corpay One til betalinger? Hvis du har slået Pay-komponenten fra, fordi du ikke ønsker at foretage betalinger gennem Corpay One, så vil du i stedet skulle vælge en standardmodkonto i denne rullemenu. Når du herefter markerer en faktura som betalt, vil den blive skrevet på den valgt modkonto i e-conomic.

VALGFRI: Kvitteringers betalingsmetoder og modkonti
Du kan dernæst vælge modkonti for betalingsmetoder for kvitteringer (samme fremgangsmåde som ovenfor). Det vil sige betalingsmetoder, som ikke bruges til at gennemføre betalinger i Corpay One, men som bruges i virksomheden til andre køb, for hvilke du tilføjer kvitteringer til Corpay ONe. Denne indstilling kræver, at du har oprettet en liste med betalingsmetoder for kvitteringer.

 • Hvis du ikke ønsker at gøre brug af denne indstilling, behøver du ikke vælge noget i rullemenuen.

VALGFRI: Projekter og omkostningstyper
Du kan nu vælge, om du ønsker at importere dine projekter og omkostningsnumre til Corpay One. Sæt flueben i boksen, hvis du ønsker dette. Herefter vil projekter og omkostningstyper fra e-conomic blive importeret som lister i Corpay One.

I den tredje rullemenu skal du vælge en standard omkostningstype at bruge, hvis ingen omkostningstype er oplyst.

Læs mere om brugen af projekter og omkostningstyper i Corpay One her.

 • Hvis du ikke ønsker at gøre brug af denne indstilling, behøver du ikke sætte flueben i boksen.

VALGFRI: Importér momskoder

Her kan du vælge, om du ønsker at importere momskoder fra e-conomic til Corpay One, så du kan vælge blandt dem, når du konterer bilag i Corpay One. Sæt flueben i boksen, hvis du ønsker dette. Når du vælger momskode på et bilag i Corpay One, overskrives den momskode, som automatisk vælges for bilaget ud fra dets konto.

 • Hvis du ikke ønsker at gøre brug af denne indstilling, behøver du ikke sætte flueben i boksen.

Bilagsserier- og numre
Du skal nu vælge, hvordan du ønsker, at Corpay One skal vælge bilagsnumre for henholdsvis leverandørfakturaer og leverandørbetalinger. Du kan enten vælge, at Corpay One skal bruge samme eller forskellige bilagsnumre. Du kan læse mere om bilagsnumre i e-conomic her (link åbner e-conomics hjælpecenter).

 • Corpay One anbefaler, at du bruger samme bilagsnummer for leverandørfaktura og -betaling, da dette sikrer, at Corpay Ones integration kan påføre det samme bilag til både leverandørfaktura og -betaling. Integrationen fungerer dog stadigvæk, selvom du vælger forskellige bilagsnumre.

Modstridende modkonti
Denne indstilling dækker over, hvilken modkonto skal vælges for posteringer, hvor henholdsvis Corpay One og e-conomic foreslår forskellige modkonti. Denne situation kan for eksempel opstå, hvis du har valgt en standard modkonto for en given leverandør i e-conomic, men hvis du via virksomhedens workflow automatisk vælger en anden modkonto.

Fejl-/analysekonto
Til sidst skal du vælge en fejl-/analysekonto til posteringer, for hvilke der ikke er valgt kategori i Corpay One. Vælg den ønskede konto fra rullemenuen.

8. Klik til sidst på Gem for at gemme integrationen:

Integrationen vil herefter være aktiv og vil automatisk synkronisere dine bilags- og betalingsdata fra Corpay One til e-conomic.


Læs videre

Hvordan styrer jeg min kontoplan i Corpay One? Find svaret her.

Er min e-conomic klar til Corpay One? Dét kan du tjekke her.

Fandt du dit svar?